پلیس باید تشویق شود

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 31 خرداد 1401

نیروی انتظامی کشور مثلاً یک تعدادی دزد را ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنند؛ خب باید تشویق بشوند، امّا در رسانه‌ی ملّی خود ما جوری حرف زده میشود که به جای تشویق، کأنّه سرزنش میشوند! 

بیانات رهبر انقلاب اسلامی
 در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر
22 خرداد 1401