پدرم در غم احمد سوخت

آخرین بروزرسانی : شنبه، 01 آذر 1399

اجازه ندادند پیکر همسرم را ببینم ولی پدرم جسد سوخته احمد را دید . نمی دانم چه چیزی دیده بود که فشار خونش بالا زد و هر روز خون دماغ می شد . این وضعیت ادامه پیدا کرد به طوری که کلیه هایش خشک شد . دکتر متخصص گفت : به خاطر شوک این مصیبت است . پدرم شبانه روز غصه می خورد و در غم احمد می سوخت . بالاخره کلیه هایش از کار افتاد و از دنیا رفت .

شهدا مرتبط :

شهید احمد محمدي