هم کلاسی فلج

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 23 دی 1400

صبح‌ها از خواب که بلند می‌شد، خیلی سریع لباس‌هایش را می‌پوشید و از خانه خارج می‌شد. با اینکه که هنوز ساعتی تا شروع کلاس‌هایش وقت داشت، دلیل این‌همه عجله‌اش را نمی‌فهمیدم. سخن‌های آن مادر به نگرانی‌هایم پایان داد: پسرت با پسرم هم‌مدرسه‌ای بود. برای همین صبح‌ها به در خونه‌مان میومد و پسر فلجم رو با خودش همراه می‌کرد. توی مدرسه هم مدام حواسش به پسرم بود و در درس‌هایش کمکش می‌کرد. مشقت‌های تحصیلی، دیگر برای پسر معلولم شدت نداشت. آن مادر درس خواندن پسرش را مدیون ابراهیمم بود.

 

 

شهید ابراهیم قانع

شهادت: 1371/4/3

علت شهادت:  درگیری با اشرار _ نصرت آباد، زاهدان

 

 

شهدا مرتبط :

شهید ابراهيم قانع