مدل کمک کردن شهدا به نیازمندان

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 20 خرداد 1400

🔹مدتی بود با دوستانش برای کمک به نیازمندی به منزلش مراجعه و در ساخت و ساز کمک حال صاحب خانه شده بودند. با اینکه بنا بود ولی همانند کارگران بدون جیره و مواجب کار میکرد. پس از اتمام کار به صاحب خانه گفته بود: پول نداشتیم که بهتون کمک کنیم ولی بنایی بلد بودیم...

🔹شهید مهرداد مرادی از سربازان ژاندارمری بیستم خرداد 63 در منطقه عملیاتی موسیان به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

شهدا مرتبط :

شهید مهرداد مرادی