لباس سبز

آخرین بروزرسانی : شنبه، 24 اردیبهشت 1401

لباس سبز
لباس سبز حتی اگر به چند قدمی خدمت برسد قسم خورده است رنگ خون به خود بگیرد...
شهید مسلم تقی زاده
شهادت:1401/02/22
محل شهادت: شهرستان امیدیه  
علت شهادت: درگیری با قاچاقچیان کالا

شهدا مرتبط :

شهید مسلم تقی زاده