قبولی طواف

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 22 دی 1400

در جلسات توجیهی از ما خواسته بودند در صورت هر اتفاقی حین اعمال به‌هیچ‌عنوان پشت سرمان را نگاه نکنیم چراکه طوافتان ایراد پیدا می‌کند.من جلوتر می‌رفتم و او پشت سرم می‌آمد تا به او فشار نیاید که یک دفعه پای پدرم پیچ خورد. خواستم برگردم که صدایش من را به ادامه راه واداشت. اعمالمان که تمام شد، ذهنم درگیر بود که نکند چون لحظاتی حواسم پیش پدرم رفت، طوافم موردقبول واقع نشد.  هتل که آمدیم چندلحظه‌ای از خستگی خوابم برد. شهید را به خواب دیدم، در پوست خود نمی‌گنجیدم که گفت: «تا من به مادرم سری بزنم، غذایی تهیه کن تا با هم بخوریم.» در عالم خواب نگران بودم، گفتم: «من در خانه گوشت تازه ندارم، برم بخرم تا غذای خوبی درست کنم.» رو کرد به من: «خانم جان، نیازی به گوشت تازه نیست. همین که در تلاش هستی غذای خوبی درست کنی کافیه و مهم نیت شماست.» فهمیدم شهید با این خواب می‌خواست بگوید طوافم درست است و نیازی به تکرار آن نیست.

 

 

شهید غضنفر ایمانی

شهادت: 24/11/1377

علت شهادت: درگیری با شرور آدم ربا_قم

 

 

شهدا مرتبط :

شهید غضنفر ایمانی