علی وار خدمت کنین

آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 28 شهریور 1401

توی یک درگیری به دست منافقین کوموله دستگیر شد. وقتی آزاد شد نا نداشت. تا حد مرگ شکنجه شده بود. گردن و کمرش را با تیغ موکت بری خط خطی کرده بودند. با همان حال نزار گفت: رفقای ما رو به طرز فجیعی شهید کردند. علی وار برای مملکت و رهبرمون خدمت کنین. شجاعت و رزم آوری اش را توی درگیری ها دیده بودم اما انگار خودش را برای روزهای سخت تری آماده کرده بود: شاید من شهید بشم ولی باید نسل این منافقین رو از روی زمین برداریم. 

 

 

 

 شهید نادر قلی یدالهی دستنائی

شهادت:  1364/4/11

محل شهادت:  هنگ سقز - کردستان