عشق شیرین

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 03 آذر 1400

وقتی مادرش حرف خواستگاری رفتن را به شوخی پیش کشید، همگی از شنیدن حرف امیر جا خوردیم: «اونی که عاشق منه خودش به زودی میاد دنبالم»! بعد از این جریان مادر و خواهرانش درصدد بودند که هرچه زودتر آن دختری را که منظور امیر بوده است بیابند؛ اما هرچه بیشتر از او پرس و جو می کردند، کمتر به نتیجه می رسیدند. وقتی که مدتی بعد، خبر شهادت امیر در عملیات فتح المبین رسید، به سر آن عشق شیرین بی بردیم.

آن شب میان عاشقان شوری دگر بود/ از اتفاقی تازه قلب شب خبر بود

مرغان عاشق زین قفس پرواز کردند/ پرواز را تا بیکران آغاز کردند

 

شهید امیر مظلومی مقدم

شهادت: 8/ 1/ 1361

علت شهادت: نبرد با رژیم بعثی _ خوزستان