عذاب وجدان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401

با پیروزی انقلاب نظم خیلی از کارها به هم ریخته بود. روح الله از پادگانشان بیرون آمده بود با این وجود هنوز حـقوق ماهیانه اش به حسابش واریز می شد. بعضی هم خدمتی هایش از این وضعیت خوشحال بودند ولی او از این که بدون انجام دادن کار حقوق دریافت می کرد عذاب وجدان داشت. بالاخره پیگیری کرد و برگشت سر خدمتش.

 

شهید روح الله نجم

شهادت: 1358/6/13

علت شهادت: درگیری با منافقین _ منطقه رازوجرگلان، روستای حصارچه

 

 

 

شهدا مرتبط :

شهید روح الله نجم