طالب خدمت

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 11 خرداد 1402

موسی از خانه‌ام رفت تا در لباس نظامی به کشورش و مردم خدمت کند. او از همان نوجوانی فکر امنیت مردم بود. خوشحال بودم که به خواسته‌اش رسید، اما نمی‌دانستم که او طالب شهادت در این مسیر بود. رفت و آمدن‌هایش به روستا کم شده بود، وقتی به مرخصی می‌آمد چند روزی می‌ماند و زود می‌رفت. هر باری هم که می‌آمد با لباس معمولی و ساده در روستا حاضر می‌شد. می‌گفت نمی‌خواهم مردم فکر کنند که دنبال دیده شدن هستم و خدایی ناکرده جوانان روستا دلشان بخواهد پوشش من را داشته باشند و نتوانند.

نقل از: پدر شهید

 

شهید موسی نوروزی

شهادت: 1400/08/04

علت شهادت: درگیری با اشرار مسلح

محل شهادت: دلگان استان سیستان و بلوچستان

شهدا مرتبط :

شهید موسی نوروزی