شهید مسلم تقی زاده

آخرین بروزرسانی : شنبه، 24 اردیبهشت 1401

نان و معیشت آنان با مردم یکی است آنها برای آسایش اقتصادی مردم از جانشان گذشتند ...
شهدای مبارزه با قاچاق کالا
شهید مسلم تقی زاده
شهادت:1401/02/22
محل شهادت: شهرستان امیدیه  
علت شهادت: درگیری با قاچاقچیان کالا

شهدا مرتبط :

شهید مسلم تقی زاده