شهید فراجا محمود هوشمندخلاری

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 10 خرداد 1402

شهید مدافع وطن محمود هوشمندخلاری مورخ 1401/11/9 حین مأموریت مبارزه با اشرار و آدم ربایان و در عملیات آزادی گروگان براثر اصابت گلوله شرورمسلح به شهادت رسید.