شهید اربعین

آخرین بروزرسانی : شنبه، 19 مهر 1399

🔹روز اربعین بود. پدر خود را سراسیمه به بیمارستان میناب رساند.  تیر از پهلوی چپ رضا وارد شده و به کبدش رسیده بود. نگاهش را به نگاه پسر دوخت و اشک در چشمانش حلقه زد: « چی شده بابا ؟». انگار همه روضه های علی اکبری که تا آن روز شنیده بود داشت برایش تداعی می شد.
🔹رضا  لب های خشک اش را حرکت داد : «برام دعا کن». همزمان تیم جراحی مجروح را با خودشان بردند. دکترها هشت ساعت در اتاق عمل تلاش کردند اما بی فایده بود.
شهید محمدرضا قنبری
 

شهدا مرتبط :

شهید محمدرضا قنبري