شهیدی که نامش هراس در دل دشمن انداخت 

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 19 شهریور 1402

شهید سید قاسم نژادحسینی آنقدر به کارش حساس بود که همه از اسم سید در منطقه هراس داشتند. او همیشه پیشنهاد اشرار و اوباش را رد می‌کرد و به شدت با آن‌ها برخورد می‌کرد.
سید قاسم نژادحسینی ۱۳ ساله که بود به‌عنوان بی‌سیمچی در مناطق کردستان مشغول به خدمت شد و به‌عنوان بسیجی فعال هم در سطح شهر خدمت می‌کرد.
خواهر سید قاسم نژادحسینی درباره خصوصیات اخلاقی برادرش می‌گوید: " یکی از خصوصیات بسیار پسندیده‌ی برادرم سید قاسم، انجام فریضه‌ی صله رحم بود که همیشه به دیدن برادران و خواهران خود می‌رفت و برای آن‌ها هدیه می‌برد که آن‌ها را بسیار خوشحال می‌کرد و برای من که خواهر کوچکترش بودم، زیاد هدیه می‌گرفت."