شهادت زندگیست

آخرین بروزرسانی : شنبه، 13 آبان 1402

شھادت مرگ نیست، زندگیست! اما نه پیش آدمایِ‌ دنیا بلکه پیش سیدالشھداء.
این چه غم بزرگی است در دوران شهادت که انسان در بستر مرگ بمیرد!
شهدای مدافع وطن شهادت گوارای وجود.