شهادت دو برادر در یک لحظه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 13 مهر 1399

🔹مرخصی گرفته بود که سری به منزل بزند. خبر دادند برادرش، که بهیار ارتش بود ،منتقل شده به بیمارستان 520 ارتش در باختران. سر راهش برای دیدن او رفت بیمارستان. لحظه ای که همدیگر را ملاقات کردند آژیر خطر به صدا در آمد.

🔹بمباران هوایی بود. سلام و روبوسی ناتمام ماند. تا خواستند پناه بگیرند هواپیمای بعثی یک بمب خوشه ای روی بیمارستان رها کرد. هر دو برادر کنار هم شهید شدند...

 

شهدا مرتبط :

شهید مجتبی یوسفی