سیزده به در

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 11 مرداد 1401

سیزده به در رفته بودیم بیرون از شهر. چند دختر جوان بد پوشش بنای شوخی و خودنمایی را گذاشتند. عبدالرضا نتوانست بی‌خیال باشد. رفت و به آن‌ها تذکر داد. من گفتم: حالا سیزده به دره. چی کار داریم؟ نگاه معنا داری کرد که تا آخرش را خواندم: «یعنی حکم خدا تو تعطیلات تعطیل میشه؟ »
شهید عبدالرضا قنبری
شهادت: 1364/10/16

علت شهادت: نبرد با رژیم بعثی _ محور شیراز، بندرعباس

شهدا مرتبط :

شهید عبدالرضا قنبری