سرسنگین

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 11 مرداد 1401

تازه ازدواج کرده بودیم و خیلی به هم علاقه داشتیم. با این وجود یک شب که رفته بودیم مهمانی متوجه شدم عبدالرضا از من فاصله گرفته و مثل قبل شوخ طبع نیست. وقتی به خانه برگشتیم علت‌اش را پرسیدم. خواهرم مجردم نشسته بود توی جمع. من هم به همین خاطر یک مقدار رعایت کردم.

شهید عبدالرضا قنبری

شهادت: 1364/10/16

علت شــهادت: نبرد با رژیم بعثی _ فارس - پاسگاه قطرویه
 

شهدا مرتبط :

شهید عبدالرضا قنبری