ره گشای امنیت

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 18 فروردین 1400

در بین بچه های هنگ به حاجی نبی معروف بود و آدم صاف و ساده  و خیلی شجاع بود، اکثر جاده های مرزی آذربایجان غربی با این شهید خاطره دارند،صعب العبورترین  مسیرها رو برای مرزنشینان و مرزبانان مثل باند فرودگاه صاف میکرد.سرانجام نوزدهم فروردین 97 در حین بازگشایی مسیر مرز اربیلان به شهادت رسید .