دنیا را آباد می کنم

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 09 شهریور 1402

اگر می توانستی دنیا را تغییر دهی چه چیزی را تغییر می دادی؟

بی حجاب هارا چادری می کردم. همه جا را آباد و سرسبز می کردم. 

همه را به راه راست هدایت می کردم. من پیش شهیدان می رفتم و علی الخصوص پدر شهیدم سجاد محمدی. دست جانباز آقا را می دادم به دست صاحب الزمان یعنی امام زمان حضرت مهدی (عج). کاری می کردم تا امام زمان زودتر ظهور کند تا برای خانم فاطمه زهرا(س) حرم بسازیم.

نمی گذاشتم به طبیعت آسیبی برسانند. من درخت و گل های زیادی می کاشتم. اگر کسی با دوستش قهر بود آن ها را آشتی می دادم.
پایان: زینب محمدی
دختر شهید سجاد محمدی

انشاء فرزند شهید سجاد محمدی

شهید سجاد محمدی 
سقوط در حین ماموریت چتربازی
9 شهریور 1396
استان گیلان - کیاشهر

 

شهدا مرتبط :

شهید سجاد محمدی