درد مردم برایش اولویت بود

آخرین بروزرسانی : شنبه، 24 اردیبهشت 1401

 

مدتی نمانده بود به بازنشستگی اش هرچه گفتیم بهتر است دیگر به بخش اداری بروی... لبخندی زد گفت: در این هیاهو که مردم مشکل اقتصادی دارن،یه عده سودجو سوء استفاده میکنن، کجا برم؟فردای قیامت چی جواب بدم؟حرف حرف خودش بود.درد مردم برایش اولویت بود... در آخر برای همین مردم جان داد... 
#شهادتت_مبارک

شهید مسلم تقی زاده
شهادت:22/02/1401
محل شهادت: شهرستان امیدیه  
علت شهادت: درگیری باقاچاقچیان کالا

شهدا مرتبط :

شهید مسلم تقی زاده