خون رنگین

آخرین بروزرسانی : شنبه، 20 دی 1399

جوان های روستا به کار کشاورزی و دامپروری مشغول بودند. خیلی به جنگ و سربازی و اینجور مسائل توجهی نداشتند . پیکر مطهر نظر که تشییع شد همان جوانان هجوم آوردند به سمت ستاد اعزام به جبهه و نام نویسی کردند که زودتر بروند. از یکی شان که علت این کار را پرسیدم گفت: مگه خوت ما از خون شهید خرام رنگین تره؟

شهدا مرتبط :

شهید نظر خرام