حلالیت

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401

پدرم می‌گفت: «روز آخری که به خونه اومده بود؛ تقریبا حس کرده بود که به شهادت می‌رسه. زمانی که می‌خواست بره، دنبالش رفتم و گفتم بابا! نرو، جنگ تموم شد. گفت دیگه چیزی نیست؛  این همه ما اون‌جا بودیم، نگران نباش. باید برم.» حلالیت طلبیده و گفته ‌بود: «حس‌می‌کنم این دفعه که برم، دیگه برنمی‌گردم.»

 

شهید: سالم علیپور

شهادت: 1367/1/8

علت شهادت:درگیری با رژیم بعثی_ منطقه عملياتی گردان207رزمی-جبهه ی خوزستان

شهدا مرتبط :

شهید سالم عليپور