جواب دندان شکن

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 03 آذر 1400

وقتی که امیر از من و مادرش برای رفتن به جبهه کسب تکلیف کرد، من سکوت کردم. هنگامی که هیچ کدام از آه و ناله های مادرانه جواب نداد، مادرش با چشمانی پراز اشک به من متوسل شد. گفتم: «تو با درس خواندن هم می توانی دینت را به وطنت ادا کنی». اما جواب دندان شکنی که امیر داد تاهمین الان در گوشم زنگ می زند: «اگر شما وجدانتان قبول می کند که دشمن در خاک ما، در جلوی چشم ما، به ناموس ما تجاوز کند، من همین جا می مانم و درس می خوانم»!

 

شهید امیر مظلومی مقدم

شهادت: 8/ 1/ 1361

علت شهادت: درگیری با رژیم بعثی_خوزستان