تولد یک دختر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 28 آبان 1402

من خیلی دوست داشتم  فرزند اولمان پسر باشد اما خداوند به ما دختر داد. افسردگی پس از زایمان و سایر عوارض، حالم را خراب کرد. با این وجود وقتی خبر به منصور رسید از خوشحالی می خواست پرواز کند.  او به جای یک گوسفند دو تا خرید و قربانی کرد. یکی برای تولد دخترم یکی هم برای سلامتی من. با این کارش واقعا روحیه گرفتم و زودتر خوب شدم.

 

شهید منصور كاشف

شهادت: 1384/4/13

علت شهادت: درگیری با اشرار

حوزه کورين - زاهدان

شهدا مرتبط :

شهید منصور كاشف