تمسک به شهدا

آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 20 شهریور 1402

به اشک چله گرفتم که محترم باشم
خدا کند که شب اربعین حرم باشم...

نایب الزیاره شهدا باشیم
شهید فراجا محمدرضا اسماعیلی