تشکر فرمانده

آخرین بروزرسانی : پنجشنبه، 02 تیر 1401

از :مدافعان وطن به فرمانده کل قوا
آقا جان پیام تان قوت قلبی بود برای خستگی هایمان،آرامشی بود برای قلب مان،توجه شما به کارکنان فراجا شوق ما را برای ادامه خدمت زیاد کرد...
سایه ات مستدام باد حضرت پدر.