تأثیر شهادت

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401

آدم باخدا، متدین، نمازخوان، خوش‌اخلاق و شوخی بود. با همه خوب بود؛ هیچ کدورتی از کسی نداشت؛ به همه سر‌می‌زد؛ حتی اگر کسی با خانواده قهر بود، خودش می‌رفت سر‌ می‌زد؛ اگر به او بدی می‌کردند یا حقش را می‌خوردند، به راحتی گذشت‌ می‌کرد. احترام خاصی به پدر و مــادرم می‌گذاشت؛ بعد از شهادتش تأثیرات اخلاقی و رفتاری‌اش بیش‌تر شد؛ بسیاری از افراد دوست داشتند هم‌رزمش باشند و با او شهید شوند.

 

شهید سالم عليپور

شهادت: 1367/1/8

علت شهادت: درگیری با منافقین و بعثیون

منطقه عملياتی گردان207رزمی-جبهه ی خوزستان

 

 

شهدا مرتبط :

شهید سالم عليپور