بیست سال خدمت کرد و هیچ مورد تنبیهی در پرونده نداشت

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 03 اسفند 1399

شهید مدافع وطن ایرج صفاری از هشتم مهرماه سال77وارد آموزشکده پلـیس شــده و 20سـال خـدمت کـرده و این شهـید بزرگـوار تاکـنون هیـچ مـورد تنبیـهی در پـرونده نداشـته و اولیـن تشویقی که ماموران پلیس در استان یزد گـرفتند متعـلق بــه شهـید صفـاری بـــوده اســت.
 

شهدا مرتبط :

شهید ایرج صفاری