به کی رای بدیم؟؟

آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400

🔹ایام انتخابات نزدیک بود. مثل همیشه در چنین مواقعی موبایل بابا جعفر بیشتر از هر وقت دیگری زنگ می‌خورد. حرف بیشترشان هم یک چیز بود:آقا جعفر به نظر شما به کی رأی بدیم؟با این که جانباز قطع نخاعی بود و ظاهراً گوشه خانه نشسته بود ولی در مسائل سیاسی اجتماعی تحلیل شخصی داشت. اطرافیان هم که تقوی و مردم داری‌اش را دیده بودند به او اعتماد می‌کردند

🔹 شهید جعفر الله وردی زاده