به خود ببال، چرا که امام خوبی ها . . . . . . . . تو را پلیس امام زمان لقب داده است

آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 28 مهر 1399

به خود ببال، چرا که امام خوبی ها       تو را پلیس امام زمان لقب داده است

هفته ناجا مبارک باد.