به اسم انقلاب

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 09 مرداد 1401

بیسیم کمیته به صدا در آمد. گزارش این بود که عداه‌ای از فرصت طلبان ریخته بودند در منزل یکی از سرمایه‌داران تهران و مشغول غارت آنجا بودند. این که بعضی سرمایه‌داران با شاه و دربار در ارتباط بودند بهانه‌ای شده بود که برخی دست به سرقت اموال مردم بزنند و انقلاب را بدنام کنند. با عبدالرسول سریع خودمان را رساندیم به خانه مورد نظر. چه بلبشویی بود. همه اسباب و اثاثیه را جمع کرده بودند توی پیاده رو و می‌خواستند ببرند که عبدالرسول مچ‌شان را گرفت. بعد از صورتجلسه اموال را منتقل کرد به کمیته و خانه را پلمپ کرد.

 

شهید عبدالرسول مهدوی خرمی

شهادت: ۲۷/ ۷/ ۱۳۵۸

محل شهادت: تهران