برکت خون شهیدان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 19 شهریور 1402

هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است.

شهید پلیس محمد میرشکاری
تاریخ شهادت: 1402/06/15
علت شهادت: حمله تروریستی

 

شهدا مرتبط :

شهید محمد میرشکاری