اهدا حکم سرتیپی

آخرین بروزرسانی : شنبه، 20 دی 1399

دیدار با خانواده شهید ناجا دکتر عبدالعلی صادقی و اعطای درجه سرتیپی که توسط مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است. شهید عبدالعلی صادقی معاون ایمنی ناجا پس از مجاهدت های فراوان در نوزدهم مهر 93 در حین پرواز به همراه شش همکار خود در زاهدان دچار سانحه هوایی شده و هر هفت سرنشین آن به درجع رفیع شهادت نائل آمدند.

شهدا مرتبط :

شهید عبدالعلی صادقی