انسان مظلوم

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 05 اسفند 1399

پسرم مظلوم زندگی کرد و مظلوم مرد. خصوصیات اخلاقیش هرچه من بگم کم گفتم.

در دبیرستان با همکلاسی ایشون در ورزش همدیگر را هل داده بودند. افتاده بود زمین دستش شکسته بود.دوبار دستش را عمل جراحی کردم. به خاطر همین نباید او را سر مرز میبردند. باید کارهای دفتری می دادند. چون مهندس کامپیوتر هم بود. با وجود این چون دوست داشت و عاشق خدمت سربازی بود گفت من باید بروم همانجا. خدا شاهد است به من گفت اگر یک کلمه با دوستانم در این مورد حرف بزنی من میدونم باتو. چه قدر برای جراحی دستش خرج کردم اما یکدفعه هم نگذاشت من بگویم آقای  فلانی پسر تو باعث شد دست پسرم بشکند. اینقدر عاشق دوستانش بود و محبت داشت. میگفت اشکال ندارد اتفاقی بود که افتاد. اینجور اخلاقی داشت. این شیوخ انسانیت پسرم را می رساند.

شهدا مرتبط :

شهید بهزاد مسعودی