امنیت ثمره خون پاک شهداست؛ هفته نیروی انتظامی گرامی باد

آخرین بروزرسانی : شنبه، 17 مهر 1400

هفته نیروی انتظامی و یاد و خاطره بیش از سیزده هزار شهید ناجا گرامی باد.