الهام شهادت

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 22 دی 1400

آخرین باری که به مرخصی آمده بود، ماه رمضان بود. از همه‌ی دوست و فامیل حلالیت طلبید و رفت. بعد از چندروز، خواب دیدم همراه اسب زیبایی آمده ‌است. به من گفت: «این اسب یک خاصیتی داره.» گفتم: «یعنی‌چه؟ باز شوخی می‌کنی؟» اسب را هی کرد، اسب دو بال در‌آورد؛ پرواز ‌کرد؛ دوری زد و روی زمین نشست. وقتی از خواب بیدار شدم، به ذهنم خطور کرد که پسرم شهید شده است؛ اما چیزی نگفتم. فردای آن‌ ‌روز خبر شهادتش به گوشم رسید.

 

شهید غلام عباس قره داغی

شهادت:25/5/1361

علت شــهادت:مبارزه با کومله های دموکرات_منطقه خانقاه سرخ، ارومیه