اشک ذوق

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 12 مرداد 1401

زمانی که دخترم را باردار بودم، سونوگرافی رفتیم. وقتی عبد الرضا متوجه شد که بچه دختر است، ناگهان گریه کرد، کسانی که آنجا بودند، خیلی تعجب کردند؛ اما من میدانستم چه قدر انتظار این لحظه را کشیده است و این اشک، اشک شوق است. همان موقع گفت: «دوست دارم اسم دخترم را زینب بگذاریم». وقتی که ازاو دلیلش را پرسیدم، گفت: «چون می‌خواهم، زینب‌وار زندگی کند؛ بتواند با سختی‌ها و مشکلات کنار بیاید و نبود مرا تحمل کند».

شهید عبدالرضا محمودی

شهادت: 1361/8/17

علت شهادت: نبرد با رژیم بعثی _ ایلام- دهلران