از خصوصیات یک پلیس بسیجی

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 11 فروردین 1400

از خواهر شهید پرسیدم رابطه محمد با بسیج چطور بود؟؟ پاسخ داد: پس از گذشت دوسال از شهادت برادرم دیروز یکی از دوستان مدرسه ام را دیدم که گفت: روزی چند جوان با کاورهای مخصوص پایگاه بسیج وارد مدرسه می شدند و شروع به رنگ آمیزی دیوارهای کلاس کردند، محمد شما هم یکی از آن افراد بود و جالب بود که من اصلا از این قضیه خبر نداشتم.

شهید محمد رضایی از پلیس تهران بیست و هشتم فروردین 95در جریان تعقیب و گریز سارقی تصادف و پس از آن به کما می رود و با رضایت خانواده اعضای بدنش را به سه بیمار هدیه می کنند.

شهدا مرتبط :

شهید محمد رضایی