ابوذر زمانه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 10 خرداد 1402

خدا گواه است که جمله ای که زیبنده سردار خدا کرم باشد سراغ ندارم. چون هر چه بگویم کم گفتم. حاجی خداکرم ابوذر زمان بود برای مبارزه و سلمان فارسی برای صداقت و پاکی بود.

 

شهید جواد حاجی خداکرم
متولد: تهران
شهادت: زابل سیستان و بلوچستان

تاریخ شهادت: بیست و پنج آبان سال 1376

علت شهادت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر