آرزوی بچگی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 27 شهریور 1401

ناصر از کودکی خیلی علاقه داشت که پلیس شود. بعداز اتمام دوره سربازی اش، برای ثبت نام در نیروی انتظامی اقدام کرد. اما چون سرشانه اش سوختگی داشت، او را رد کردند. وقتیکه اعتراض زد، گفتند که به تهران مراجعه کند. همراه با او به درمانگاه نیروی انتظامی تهران رفتیم. ما را به یک متخصص پوست ارجاع دادند. وقتی که ناصر داشت داخل مطب می شد خیلی مضطرب و نگران بود؛ چراکه همه چیز به رای و نظر این دکتر بسته بود. وقتی که ناصر از اتاق دکتر بیرون آمد، چشمانش پراز اشک شده بود. فهمیدم به آرزوی بچه گی اش رسیده است.

شهید ناصر سلطانی مقدم

شهادت: 1392/12/24

علت شهادت: درگیری با اشرار _ محور خاش به سراوان