ضرورت حفظ امنیت

ضرورت حفظ امنیت

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه، 18 فروردین 1400 ساعت 17:40

اولین بار از طریق ژاندارمری به مدت 6 ماه به دهلران اعزام شد. و مرحله دوم به مدت 7 ماه به خرمشهر اعزام شد. مرحله سوم به مدت 10 ماه به سرپل ذهاب بودند. چهارمین مرحله درجبهه زبیدات ازطریق ژاندارمری اعزام شدند که در این مدت یک بار از ناحیه پا مجروح شد و یک بار توسط بمب شیمیایی مسموم شدند.

به گزارش پایگاه خبری شهدای ناجا، علی مراد سلیمانی مؤمن، یكم دی ۱۳۳۷، درروستای مومن آباد شهرستان الشتر به دنیا آمد. پدرش رستم و مادرش زیور نام داشت. دوران ابتدایی خود را درروستا به پایان رساند و راهنمایی را درمدرسه ابن سینا گذراند.

ایشان به علت دوری راه و عدم بضاعت مالی تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از طرفی در فقدان پدر تامین هزینه خانواده بر عهده ایشان بود. بنا براین برای تامین معاش و علاقه شدیدی که داشتند به استخدام ژاندارمری درآمدند. و در جبهه های مختلف مرزی حضور یافت.

اولین بار از طریق ژاندارمری به مدت 6 ماه به دهلران اعزام شد. و مرحله دوم به مدت 7 ماه به خرمشهر اعزام شد. مرحله سوم به مدت 10 ماه به سرپل ذهاب بودند. چهارمین مرحله درجبهه زبیدات ازطریق ژاندارمری اعزام شدند که در این مدت یک بار از ناحیه پا مجروح شد و یک بار توسط بمب شیمیایی مسموم شدند.

و سر انجام در تاریخ سوم خرداد ۱۳۶۵، در زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسید . پیكرش در مومن آباد از توابع شهرستان الشتر به خاك سپرده شد.

***

خاطره ای ازشهید علی مراد سلیمانی از زبان برادر :

درآخرین دیدار مادر به او گفت: پسرم شما تا چه موقع باید درجبهه باشید؟ مگر ازطرف ژاندارمری نرفته اید چرا دیگر ماموریت به استان یا جایی دیگرنمی آید؟ گفتند: من تا آخرجنگ باید درجبهه باشم. مادرم گفت: می خواهم برایت زن بگیرم . گفت: تاجنگ تمام نشود و اسلام پیروز نشود زن نمی گیرم و همیشه مشغول تلاوت قران شدند.

***

واحشره مع ائمه المعصومین.

دیدگاه های شما :


کدامنیتی