بر بال ملائک

سخنران : گوینده رادیو معارف

شهید مدافع وطن لطیف رنجبری از نیروهای ژاندارمری که در سال 1362 طی درگیری با کوموله دمکرات در منطقه بانه به شهادت رسید.
حجم فایل 3.36 MB
دانلود

شهدای مرتبط :

شهید لطیف رنجبری

تلاوت قرآن توسط شهید لطیف رنجبری

سخنران :

تلاوت قرآن توسط شهید لطیف رنجبری
حجم فایل 11.32 MB
دانلود

شهدای مرتبط :

شهید لطیف رنجبری

شعرخوانی شهید لطیف رنجبری

سخنران :

صدای شهید لطیف رنجبری در حال شعر خوانی این شهید بزرگوار ادعیه را نیز بسیار زیبا می خواندند.
حجم فایل 4.94 MB
دانلود

شهدای مرتبط :

شهید لطیف رنجبری

شهید لطیف رنجبری از رادیومعارف گروه شاهد

سخنران :

شهید مدافع وطن لطیف رنجبری از نیروهای ژاندارمری که در سال 1362 طی درگیری با کوموله دمکرات در منطقه بانه به شهادت رسید.
حجم فایل 4.59 MB
دانلود

شهدای مرتبط :

شهید لطیف رنجبری

زندگینامه شهید از زبان همسر شهید

سخنران : همسر شهید

شرح زندگی و خدمات شهید در نظام توسط گوینده برنامه شاهد رادیو معارف
حجم فایل 4.51 MB
دانلود

شهدای مرتبط :

شهید لطیف رنجبری