شیرینی زندگی با او

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایمان یوسفی مورخ 1397/4/20 هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر براثر اصبات گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.57 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایمان یوسفی

خم به ابرو نمی آورد

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایمان یوسفی مورخ 1397/4/20 هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر براثر اصبات گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.97 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایمان یوسفی

برای کشوری که هربار ازطرفی زخم می خورد

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن خسرو رسولی دوه بوینی از مامورین نیروی انتظامی پاسگاه مرزی قطور در هنگ مرزی خوی استان آذربایجان غربی در تاریخ 1390/6/17 بر اثر درگیری با گروهک تروریستی پژاک در مرز خوی به شهادت رسید.

حجم فایل 3.58 MB
دانلود
لینک صفحه

بازی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.63 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

همسر و همراه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.88 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

زندگی شیرین

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.94 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

دعای خیر پدر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.66 MB
دانلود
لینک صفحه

همیشه در خدمت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 3.33 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

همراه پدر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن امین مرادی مورخ 1394/9/18 هنگام انتقال مجروح براثر انفجار تله انفجاری اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 3.44 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید امین مرادی

مقتدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن امین مرادی مورخ 1394/9/18 هنگام انتقال مجروح براثر انفجار تله انفجاری اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 2.09 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید امین مرادی

دل خوش

خادم الشهدا

شهید امین حیدری از پرسنل نیروی انتظامی دوم بهمن 94 در درگیری با اشرار در ایرانشهر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.47 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید امین حیدری

شرط اول

خادم الشهدا

شهید امین حیدری از پرسنل نیروی انتظامی دوم بهمن 94 در درگیری با اشرار در ایرانشهر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.6 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید امین حیدری

وظیفه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن آرمین فخری مورخ 1397/4/19 براثر درگیری با گروهک های معاند و تروریست ها در غرب کشور به شهادت رسید.

حجم فایل 1.85 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید آرمین فخری

به دنبال راحتی نبود

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن احمد جزینی زاده مورخ 1397/06/17 هنگام تأمین امنیت شهروندان در محور مواصلاتی میناب به سرنی براثر درگیری با اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 2.18 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید احمد جزینی زاده

تا آخرین دیدار

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ابوالفضل غلام پور سرباز مرزبانی میرجاوه مورخ 1397/01/28 براثر حمله اشرارمرزی به پاسگاه مرزی چاه لشکر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

حجم فایل 4.2 MB
دانلود
لینک صفحه

یکی برای همه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ابراهیم بالود مورخ 1370/3/10 هنگام تامین امنیت شروندان براثر درگیری با اشرار و قاچاقچیان در منطقه چشمه زیارت زاهدان به شهادت رسید.

حجم فایل 2.62 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ابراهيم بالود