دوست داشت پر بکشد

دوست داشت پر بکشد

چهارشنبه، 17 شهریور 1400 ساعت 16:26

سه بار از طرف بسیج برای رفتن به جبهه اسم نوشت / باید کارکنم و شما را بفرستم مکه و کربلا.

وفای به عهد

وفای به عهد

سه شنبه، 16 شهریور 1400 ساعت 18:55

عضو بسیج بود و همیشه پایبند رفتن به مسجد بود؛ با دوستانش کارهای مسجد را انجام می‌دادند، همه‌شان هم شهید شدند؛ تمام‌کارهای عزاداری یا جشن‌های مسجد را انجام می‌دادند.

گریه‌هایت دم رفتن

گریه‌هایت دم رفتن

سه شنبه، 16 شهریور 1400 ساعت 18:01

در هر شرایطی خدا را شکر می‌کرد. به بزرگ‌ترها خیلی احترام می‌گذاشت؛ هیچ‌وقت بالاتر از آن‌ها نمی‌نشست یا جلوتر از آن‌ها راه نمی‌رفت.

ممکن است برنگردم

ممکن است برنگردم

سه شنبه، 16 شهریور 1400 ساعت 17:50

قبل از هر مأموریت به من می‌گفت امکان این‌که من برنگردم وجود دارد شما باید مراقب زندگی و بچه‌ها باشی و خودت را برای این مسئله آماده کنی.

آماده‌ی شهادت

آماده‌ی شهادت

سه شنبه، 16 شهریور 1400 ساعت 17:30

اشرار که در کوه‌ها کمین کرده بودند ماشین ما را به رگبار بستند؛ محمد و سرباز دیگر که جلو نشسته بود همان لحظه شهید شدند.

تولد هنگام اذان

تولد هنگام اذان

سه شنبه، 16 شهریور 1400 ساعت 16:06

می‌گفت: اگر کسی نامحرمی را ببیند و سرش را پایین بیندازد خیلی ثواب دارد و فرشتگان دعایش می‌کنند.

مهربانی‌اش عاشقم کرد

مهربانی‌اش عاشقم کرد

دوشنبه، 15 شهریور 1400 ساعت 15:50

به‌رسم ادب فرصت را غنیمت شمرده و به سراغشان رفتیم، تا از همسرشان برایمان بگوید. برایمان از کوتاهی زندگی مشترکشان می‌گوید که گرچه کوتاه، ولی پر از عشق بوده است. هنوز هم‌آرزویش این است که کاش همسر شهیدش کنارش بود.

به جای پدر

به جای پدر

دوشنبه، 15 شهریور 1400 ساعت 14:50

محبتش نسبت به من خیلی زیاد بود، حسش به من مثل پدری به دخترش بود هر وقت هم‌جایی می‌رفت برای من هدیه می‌خرید. احترام خاصی برای بزرگ‌ترها قائل بود.

خوش‌اخلاقی‌هایت

خوش‌اخلاقی‌هایت

دوشنبه، 15 شهریور 1400 ساعت 14:10

می‌گفت: آدم اگر کاری را می‌کند باید خدا بداند، شاید خدادوست نداشته باشد که بقیه بدانند؛ من‌بعد از شهادتش فهمیدم چقدر به بقیه کمک کرده است.

صبوری‌هایش

صبوری‌هایش

دوشنبه، 15 شهریور 1400 ساعت 13:50

مردم هنوز هم از صبوری و مهربانیش یاد می‌کنند / ازنظر معنوی انسان  با‌خدایی بود / همیشه نمازش را اول وقت می‌خواند و بعد از نماز دعا می‌کرد.