28 روزه بغلت نکرده ام...

28 روزه بغلت نکرده ام...

نویسنده : دختر شهید
دختر شهید "مهدی هادی" جشن تولد خود را بر سر مزار پدر شهیدش با دل نوشته ای غمگین با این عنوان " پدر عزیزم الان 28 روزه بغلت نکرده ام" جشن گرفت.
"فاطمه" دختر شهید مهدی هادی " تولد 9 سالگی خود را بر سر مزار پدر شهیدش جشن گرفت.
گفتنی است، در جشن تولد فاطمه دل نوشته ای زیبا ولی غمگین از او خطاب به بابا مهدی خواندنی بود:
بنام خدا
"سلام پدر عزیزم الان 28 روزه که بغلت نکرده ام
بابا جون امروز تولد من است
خیلی دوست داشتم اینجا بودی و کنار من عکس می گرفتیم
بابا یادته می گفتی می خواهیم سه تایی تولد بگیریم
نمی دونستم می خواهی این همه مهمون دعوت کنی
کاش خودت هم بودی
باباجون خیلی دلم برات تنگ شده خیلی دوستت دارم.

شهدا مرتبط :

شهید مهدی هادی