پرکشیدن و دلتنگی

پرکشیدن و دلتنگی

نویسنده : همسر شهید
سیزدهم میشه یک سال،
یکسال از نبودنت گذشت
یکسال از منِ بی تو گذشت
یکسال از تمام گریه هام،حال بدی هام،
بیخوابی هام،زنده شدن خاطراتت گذشت!
یکسال شد ،اونروزی که رفتی
و دل همه رو خون کردی!
یکسال شد که همه دلشون
لک زده واسه یه لحظه دیدن خنده هات، واسه شوخی هات...🥺💔
یکسال شد از روزی که خبر دار شدم که نیستی و پر کشیدی و رفتی...
پر کشیدی و ما رو تنها گذاشتی...
آنقدر غمت سنگین بود که هنوز با گذشت یکسال قلبم سنگینه...
اصلا حاله هیچکسی خوب نیست...
دلمون برات تنگ شده...
میشه دست ماروهم بگیری؟ این پایین حالمون بده!
خیلی جات خالیه.

شادی روحش صلوات