نگاه بابا

نگاه بابا

نویسنده : دختر شهید
نه هوایی تازه نه لباس نو میخوام حتی عیدی نمیخوام هفت سین من تویی بابایی من جز یکبار دیدنت جز نگاهت بابایی من جز تو هیچ چی نمیخوام .

کاش خدا بعد ۶سال امسال شب عید تورو بهم دوباره عید بدی بابا حمید رضا جان چقد دلم برات تنگ شده کاش امشب خدا بهم دوباره تورو عیدی بده.