نامه های دخترانه

نامه های دخترانه

نویسنده : دختر شهید
بابا سلام...
حالت خوبه بابایی؟
مامان میگه بابا جاش خیلی خوبه
بابا راستی دارم میرم مدرسه
دیگه زینب کوچولوت بزرگ شده بابا
دلم خیلی برات تنگ شده قد آسمون دلم تنگه برات...
بعضی وقتا که خیلی دلم تنگه میشه برات گریه میکنم...
مامان میاد بغلم میکنه تا آروم شم
بهم میگه خودم بزارم جای حضرت رقیه(س)
میگه ایشونم باباشون شهید شده
مثل تو بابایی.
بابایی راستی مامان میگه
همه بچه های شهدا..
که بابا ندارن حضرت آقا باباشونه
آقا بابای همه ماست
من خیلی خوشحالم که ایشون مارو آنقدر دوست دارن...
بابایی من فردا مدرسه دارم
قول میدم باز برات بنویسم
آخه من تازه نوشتن یاد گرفتنم
حالا که یاد گرفتم هرشب برات مینویسم
توام قول بده که زود بیای به خوابم.

دوست دارم بابایی.

شهدا مرتبط :

شهید سجاد محمدی