نامه ای به بهشت

نامه ای به بهشت

نویسنده : دختر شهید
سلام پدر جان، منم دخترت مهزاد با کدامین واژه سلامت گویم تا دلتنگی ام را به رخ همگان بکشم و فریاد بزنم: بابا... بابا... بابا
از من میپرسند دلت برای بابایت تنگ شده؟ چه باید بگویم؟ راستش را بخواهی دلم گرفته چون خیلی دلم برای تو تنگ شده بابا...!
شهیدمدافع وطن مرتضی عسکری زاده پلیس افتخاری نیروی انتظامی، سی و یکم فروردین ماه ۹۷ در درگیری با قاچاقچیان موادمخدر در بردسیر کرمان، به شهادت رسید.